Underhåll och reparation av din bostad

– en guide till hur ansvarsfördelningen ser ut.

Ladda ner pdf – Underhåll och reparation

Behöver du ha en ritning över din lägenhet kontaktar du Stadsbyggnadskontoret

Innan du renoverar din lägenhet finns det vissa saker som du bör tänka på, och vissa fall behöver du ta kontakt med Styrelsen.

Formulär som används vid kontakt med styrelsen i underhålls/reperationsfrågor finns att ladda ner nedan.

Planering och godkännande

Ska du riva en eller del av en vägg?

Om du planerar t.ex. att riva ner en vägg eller något ingrepp som kan innebära ingrepp i fastighetens bärande konstruktion, behöver föreningen få in en viss dokumentation. Förbered dig med följande dokument innan du skickar in begäran om tillstånd till ändring i lägenhet för styrelsens godkännande.

Ladda ner PDF – Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet

Före godkännande

  • Konstruktionsritningar samt utlåtande av certifierad konstruktör skall tillhandahållas vid rivning av vägg eller håltagning i bjälklag.
    • Utlåtandet ska avse konstruktörens samtycke att denna lösning anses bäst lämpad och inte torde påverka fastighetens beskaffenhet efter ingreppen. Alternativt ska det framgå av utlåtandet att väggen inte är bärande.
  • Entreprenören som ska utföra rivning eller håltagning ska kunna uppvisa kopia av giltig ansvarsförsäkring innan denne godkänns av styrelsen.
  • En genomförandebeskrivning ska utfärdas av berörd entreprenör och tillkännages till styrelsen innan arbetets påbörjande.
  • Styrelsen tar fram en skrivelse där medlemmen tar fullt ansvar för entreprenaden. (Endast om väggen är bärande)

Före arbetet

Förbesiktning i er lägenhet, lägenhet ovanför samt angränsande i sidled ska ske av fackman med kopia av protokoll till styrelsen. (Om väggen inte är bärande, behöver detta inte göras)

Bygganmälan ska göras till Stadsbyggnadskontoret. (Om väggen inte är bärande, behöver bygganmälan inte göras).

Innan arbetet sätter igång

När arbete i din lägenhet utförs av utomstående entreprenörer ska styrelsen besiktiga trappuppgången före och efter renoveringen, för att kontrollera att skador inte tillkommit. Kontakta styrelsen med exakt datum för detta.

Renovera i köket eller i badrummet

Läs noga punkten ”Omfattande åtgärder” – Kryssar du i något av dem behöver vi få in en detaljerad beskrivning samt behörighetsintyg (t.ex. våtrumsintyg) av entreprenören innan godkännandet.

Behöver du stänga av vatten för någon åtgärd:

Fråga styrelsen om godkännande. Meddela ditt trapphus i en vecka förväg med information om tider och varaktighet. Kontakta HSB i god tid för att de ska planera för att komma ut på plats och stänga av vatten.

Medlemmen står för kostnaden av vattenavstängningen som faktureras direkt av HSB.

När arbetet är färdigt
Ska kopior på alla kvalitetsdokument och, vid badrumsrenovering, monteringsanvisningar för tätskiktssystemet lämnas in till Styrelsen

Vindsutbyggnad

För att underlätta för dig som vill bygga ut på vinden har vi gjort en lathund som hjälper dig på vägen. Till denna lathund medföljer en checklista för de viktigaste kontrollpunkterna under vindsprocessen samt en kopia på det avtal som måste upprättas mellan Brh och föreningen vid vindsuppbyggnad och som anger de olika parternas ansvar.

Lathund för vindsuppbyggnad

En hand med en pensel
Ikon från loggan