Fönster

Alla lägenheter i föreningen är utrustade med 3-glasfönster. När dessa är insatta är lite olika beroende på tidigare skick. Upplever du att du har problem att öppna fönstren eller att spärrarna är väldigt hårda, bör du försöka smörja dessa med någon form av smörjmedel, 5/56, silikonspray eller liknande. Detta skall enligt fönstertillverkaren göras en gång per år. Går fönstret ändå inte att få upp eller att du upplever något annat konstruktionsfel skall detta felanmälas till HSB. 

Observera att om fönstret står vidöppet då det blåser mycket kan detta vrida sönder fönsterkarmen. 

Ett fönster
Ikon från loggan