Lusthuset

Brf. Omberg 1

Bostadsrättsföreningen HSB Omberg 1 är en av de äldsta bostadsrättsföreningarna i Göteborg. Fastigheten byggdes 1927-29 och ritades av arkitekten Conny Nyquist. Kvarteret Omberg var bland de första fastigheterna med rinnande varmvatten i badrummen. Då ansågs detta som lyx då det pågick en livlig debatt om varmvatten var nödvändigt i små lägenheter.

Föreningen består av 91 lägenheter i landshövdingsstil. Det finns 3 systerföreningar Omberg 1 – Omberg 3 som ligger på rad längs Stockholmsgatan.

Information

Brf. Omberg 1Byggdes år 1927-29Arkitekt Conny NyquistLandshövdingshus91 Lägenheter

Ikon från loggan

Styrelsen

  • För att kontakta styrelsen – maila till: styrelsen@omberg1.se.
    Det går också att nå styrelsen via Facebook: BRF Omberg 1 Göteborg


Ordförande
Julia Hallberg

Vice Ordförande
Dag Steinsson

Sekreterare
Daniel Gustafsson

Ekonomiansvarig
Eric Sjögren

Nyckelansvarig
Joakim Karlefeldt

Fastighet- & brandansvarig

Dag Steinsson

Informationsansvarig
Joakim Karlefeldt

Gårdsansvarig

Dag Steinsson

Studie- & fritidsansvarig

Julia Hallberg

Revisor
Mats Lindblad

HSB-ledamot

Ulrika Lovell Sköld

Valberedning
Markus Johansson

Olof Janelöv

Årsmöte

Varje år runt maj månad hålls föreningens årsmöte. Här läggs grunden för föreningens framtid och du som medlem kan vara med att påverka beslut som gäller ditt boende. Stämman tar upp förslag, idéer, frågor om föreningen och fattar större beslut. Föreningens ekonomi gås igenom och nya styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer samt valberedning väljs.

Förslag och idéer lämnas in i form av en motion till styrelsen i god tid innan årsmötet. Informationslappar kommer upp på anslagstavlorna om detta. Inkomna motioner delas sedan ut till samtliga lägenheter, så att boende kan fundera och bestämma sig hur de skall rösta innan årsmötet. Kan man inte gå på detta möte, går det bra att lämna fullmakt till någon bekant eller lämna en påskriven lapp till styrelseledamot med avslag/tillstyrkan av viss motion.

Svartvit bild av innegården
Människor som planterar i en rabatt

Höst- /vårstädning

Höst/Vårstädning genomförs två gånger om året.

Föreningen samlas gemensamt och går igenom alla gemensamma utrymmen, förråd och övriga synpunkter som bör ses över. Detta brukar resultera i en trevlig för/eftermiddag där grannar ses gör något gemensamt för hela föreningen.

Dagen avslutas sedvanligt med grillning eller fika runt lusthuset.

Ikon från loggan