Planerat arbete under vecka 10

Företaget Canmera kommer under vecka 10 att utföra arbete med värmen i huset. De kommer framförallt att hålla till i källaren för att undersöka eventuella läckor. De kommer att behöva använda en huvudnyckel för att gå in i de förråd som har ledningar idag för att kontrollera läckor.

Om du som medlem identifierar en läcka var vänlig anmäl detta till HSB precis som vanligt!

Mvh
Styrelsen

Fler nyheter

2024-02-21

Byte av DUC

22 februari kommer dataundercentralen (DUC) bytas. Detta kan medföra störningar i värme och varmvatten.
2024-02-16

Uppsägning av elavtal

Vi vill påminna om att i samband med installationen av IMD blir samtliga medlemmars elavtal uppsagda. Vi som föreningen kommer sedan få ett mer förmånligt elavtal med individuell mätning. Läs mer om IMD på HSBs hemsida.
2024-01-19

Installation av IMD

Vi har tidigare informerat om beslutet att installera IMD (individuell mätning och debitering) i fastigheten. Efter en tids väntan, som beror på bland annat komponentbrist, kan vi nu meddela att DUC (dataundercentral) och mätare kommer att installeras vecka 7 och rumsgivare kommer preliminärt installeras vecka 9. Mer info kommer.

HSB BRF. OMBERG 1

Gustavsplatsen 1
416 69
Göteborg

Ikon från loggan