GDPR

I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. De nya reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan behandling, möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade eller till och med raderade, begräsningar av direktmarknadsföring m.m.

HSB värnar alltid om din integritet och säkerhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Vad är en personuppgift? Det är alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med en enskild person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan uppgift, så länge uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig. Det kan exempelvis vara ett medlems- eller telefonnummer. HSB behandlar personuppgifter för att administrera medlemskapet, uppfylla rättsliga skyldigheter för att hålla medlems- och lägenhetsförteckning, hantera störningsärenden, skötsel av gemensamma utrymmen, administration av lägenhetsnycklar och larm samt ekonomisk förvaltning. HSB behandlar aldrig dina personuppgifter om det inte är tillåtet. Vi behandlar inte heller personuppgifter i större omfattning än vad som krävs i respektive fall.

Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men i vissa fall kan externa leverantörer behöv behandla uppgifterna. Om så blir aktuellt, säkerställer HSB alltid att även leverantörens behandling är säker.

Om du har några frågor rörande detta kan du alltid kontakta oss genom gdpr@omberg1.se

Ikon från loggan