Uppsägning av elavtal

Vi vill påminna om att i samband med installationen av IMD blir samtliga medlemmars elavtal uppsagda. Vi som föreningen kommer sedan få ett mer förmånligt elavtal med individuell mätning. Läs mer om IMD på HSBs hemsida.

Installation av IMD

Vi har tidigare informerat om beslutet att installera IMD (individuell mätning och debitering) i fastigheten. Efter en tids väntan, som beror på bland annat komponentbrist, kan vi nu meddela att DUC (dataundercentral) och mätare kommer att installeras vecka 7 och rumsgivare kommer preliminärt installeras vecka 9. Mer info kommer.

Torktider i tvättstugan

För att spara lite på energin och föreningens kostnader har vi nu förlängt torktiden på det sista månadspasset i tvättstugan, så att tvätten kan torka över natten. Detta förslag kom från en boende i föreningen och vi uppskattar alla liknande tips och förslag. Mejla gärna era idéer till styrelsen@omberg1.se

Påminnelse om att låsa dörrar

Hej,

Nu när många är bortresta under jul och nyår är det extra viktigt att låsa vinds- och källarförråd och att inte släppa in främlingar genom porten. Vi har fått veta att det har skett eventuella inbrottsförsök i dagarna. Låt oss vara uppmärksamma och jobba förebyggande tillsammans.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Höjning av avgift

Varje år utvärderar styrelsen, tillsammans med ekonomer på HSB, föreningens ekonomiska läge. Detta året bestämdes att avgiften höjs med 10% från och med årsskiftet. Anledningen till detta är bland annat höjda kostnader från Göteborgs Energi och uppkommande stamrenoveringar.

I samband med detta påminner vi om att det finns flera saker vi som medlemmar kan göra för att hålla nere kostnaderna. T.ex. sortera sopor i miljöstationen istället för att slänga återvinningsbart skräp i restavfall, använda torkrummen sparsamt och smart, stänga av element när du reser bort mm.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Information om Smarta Hemmet

Se följande information från Telia angående tjänsten Smarta hemmet:

För att säkra att vårt utbud är så relevant som möjligt för våra kunder ser vi hela tiden över våra tjänster och produkter. Över tid innebär det att vi genomför olika typer av förändringar av våra tjänster.

Nu har vi beslutat att inte längre erbjuda Smarta Hemmet, en tjänst där vi bland annat har kopplat upp rök- och vattensensorer i lägenheter så att du som medlem snabbt kan detektera oväntade händelser. För dig som medlem innebär det att funktioner kopplat till tjänsten slutar att fungera den 1 september 2023.

Vad händer med utrustningen hos de boende?

Rök- och vattensensor kan medlemmen behålla, de kommer att fortsätta fungera genom att larma med ljud vid rökutveckling och vattenläckage. Sensorerna kan också användas med andra gateways som finns på marknaden.

Den Teliaägda gatewayen som har levererats till era boende kommer att sluta att fungera. Det innebär att kopplingen till dashboard och app inte längre kommer att vara möjlig efter den 1 september. Vi rekommenderar att era boende återvinner den som elektronikavfall på närmaste returstation eller lämnar in den i en Teliabutik.

Behöver jag göra något?

Nej, i nuläget behöver du inte göra något. I god tid innan tjänsten stängs ner hos Telia den 1 september 2023 kommer du att bli kontaktad av vår utsedda partner, Safe4 och deras partner för dialog om nya möjligheter.

Hälsningar Styrelsen

Ikon från loggan