Author: Sissela Svärdh

Uppsägning av elavtal

Vi vill påminna om att i samband med installationen av IMD blir samtliga medlemmars elavtal uppsagda. Vi som föreningen kommer sedan få ett mer förmånligt elavtal med individuell mätning. Läs mer om IMD på HSBs hemsida.

Installation av IMD

Vi har tidigare informerat om beslutet att installera IMD (individuell mätning och debitering) i fastigheten. Efter en tids väntan, som beror på bland annat komponentbrist, kan vi nu meddela att DUC (dataundercentral) och mätare kommer att installeras vecka 7 och rumsgivare kommer preliminärt installeras vecka 9. Mer info kommer.

Torktider i tvättstugan

För att spara lite på energin och föreningens kostnader har vi nu förlängt torktiden på det sista månadspasset i tvättstugan, så att tvätten kan torka över natten. Detta förslag kom från en boende i föreningen och vi uppskattar alla liknande tips och förslag. Mejla gärna era idéer till styrelsen@omberg1.se

Påminnelse om att låsa dörrar

Hej,

Nu när många är bortresta under jul och nyår är det extra viktigt att låsa vinds- och källarförråd och att inte släppa in främlingar genom porten. Vi har fått veta att det har skett eventuella inbrottsförsök i dagarna. Låt oss vara uppmärksamma och jobba förebyggande tillsammans.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Höjning av avgift

Varje år utvärderar styrelsen, tillsammans med ekonomer på HSB, föreningens ekonomiska läge. Detta året bestämdes att avgiften höjs med 10% från och med årsskiftet. Anledningen till detta är bland annat höjda kostnader från Göteborgs Energi och uppkommande stamrenoveringar.

I samband med detta påminner vi om att det finns flera saker vi som medlemmar kan göra för att hålla nere kostnaderna. T.ex. sortera sopor i miljöstationen istället för att slänga återvinningsbart skräp i restavfall, använda torkrummen sparsamt och smart, stänga av element när du reser bort mm.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Uppdatering av bokningssidan

Vår leverantör av bokningsystem för tvättstuga och lusthus har nyligen uppdaterat bokningsystemet, vilket har medfört problem för medlemmar som vill boka tider. Problemen har framför allt uppstått för folk som använder Safari i iPhone. För att lösa detta kan ni rensa cachen i webbläsaren genom att klicka på länken och följa stegen i denna instruktion: Rensa historik, cache och cookies

Ikon från loggan