Author: Julia Hallberg

Information om Smarta Hemmet

Se följande information från Telia angående tjänsten Smarta hemmet:

För att säkra att vårt utbud är så relevant som möjligt för våra kunder ser vi hela tiden över våra tjänster och produkter. Över tid innebär det att vi genomför olika typer av förändringar av våra tjänster.

Nu har vi beslutat att inte längre erbjuda Smarta Hemmet, en tjänst där vi bland annat har kopplat upp rök- och vattensensorer i lägenheter så att du som medlem snabbt kan detektera oväntade händelser. För dig som medlem innebär det att funktioner kopplat till tjänsten slutar att fungera den 1 september 2023.

Vad händer med utrustningen hos de boende?

Rök- och vattensensor kan medlemmen behålla, de kommer att fortsätta fungera genom att larma med ljud vid rökutveckling och vattenläckage. Sensorerna kan också användas med andra gateways som finns på marknaden.

Den Teliaägda gatewayen som har levererats till era boende kommer att sluta att fungera. Det innebär att kopplingen till dashboard och app inte längre kommer att vara möjlig efter den 1 september. Vi rekommenderar att era boende återvinner den som elektronikavfall på närmaste returstation eller lämnar in den i en Teliabutik.

Behöver jag göra något?

Nej, i nuläget behöver du inte göra något. I god tid innan tjänsten stängs ner hos Telia den 1 september 2023 kommer du att bli kontaktad av vår utsedda partner, Safe4 och deras partner för dialog om nya möjligheter.

Hälsningar Styrelsen

Ikon från loggan