Sophantering

 

Det är oerhört viktigt att vi hjälps åt att sortera våra sopor och källsorterar så att vi håller nere kostnader men även värnar om miljön.

För att slänga sopor använder vi det större kärlet som är placerat utanför porten på Stockholmsgatan. Föreningen betalar för avfallets vikt samt tömning av kärlen.

Biologiskt avfall slängs i det mindre kärlet. Avfallet som slängs här kostar 0:-/kilo för föreningen. Vi betalar bara för hämtning. Påsar för dessa komposterbara sopor hämtas utanför tvättstugan.

Du öppnar båda kärlen med din dörrnyckel.

Återvinningsstation för papper/tidningar, kartonger, plast, glas, metall och batterier finns vid parkeringsplatsen utanför Omberg 2.

Det är INTE tillåtet att slänga säckar, kartonger, emballage efter t.ex. flyttstädning eller renovering i sopkärlen.

Skrymmande föremål, grovsopor och liknande, som ni behöver kasta ställer ni i ert förråd, för att sedan slänga i container vid höst/vårstädning. Alternativt kan ni köra det till Kretsloppsparken Alelyckan, Lärjeågatan 12, som är närmsta återvinningscentral, där har ni 6 fria tömningar per år.

 

Nyheter »

Planerat arbete under vecka 10

Företaget Canmera kommer under vecka 10 att utföra arbete med värmen i huset. De kommer framförallt att hålla till i källaren för att undersöka eventuella...

 

Påminnelse – Medlemsmätning

Styrelsen önskar påminna om den utvärdering från HSB som skickades ut i Februaru. Mailet har rubriken: Medlemsmätning i HSB Brf Omberg I i Göteborg. Vänligen...

 

Gör din röst hörd!

Under 2020 har HSB Göteborg utvecklat en ny tjänst för bostadsrättsföreningars styrelser. Tjänsten som kallas medlemsmätning, är ett sätt för styrelsen...

 

Lite nyheter från styrelsen

Nytt passer- och bokningssystem Under januari månad kommer arbetet att byta ut vårat gamla passersystem att påbörjas. Dagens system är väldigt gammalt och...

 

Städdag, fasadmålning med mera!

Höststädning Spara ner 18.00 den 29 september i kalendern, då blir det höststädning! Vi ses på gården klockan 18.00 och fixar tillsammans iordning gemensamma...