Sophantering

 

Det är oerhört viktigt att vi hjälps åt att sortera våra sopor och källsorterar så att vi håller nere kostnader men även värnar om miljön.

För att slänga sopor använder vi det större kärlet som är placerat utanför porten på Stockholmsgatan. Föreningen betalar för avfallets vikt samt tömning av kärlen.

Biologiskt avfall slängs i det mindre kärlet. Avfallet som slängs här kostar 0:-/kilo för föreningen. Vi betalar bara för hämtning. Påsar för dessa komposterbara sopor hämtas utanför tvättstugan.

Du öppnar båda kärlen med din dörrnyckel.

Återvinningsstation för papper/tidningar, kartonger, plast, glas, metall och batterier finns vid parkeringsplatsen utanför Omberg 2.

Det är INTE tillåtet att slänga säckar, kartonger, emballage efter t.ex. flyttstädning eller renovering i sopkärlen.

Skrymmande föremål, grovsopor och liknande, som ni behöver kasta ställer ni i ert förråd, för att sedan slänga i container vid höst/vårstädning. Alternativt kan ni köra det till Kretsloppsparken Alelyckan, Lärjeågatan 12, som är närmsta återvinningscentral, där har ni 6 fria tömningar per år.

 

Nyheter »

Ny mätning visar låga radonhalter

Radonmätningar har nyligen utförts i fastigheten. Mätresultatet visade att värdena låg klart under gränsvärdena, vilket betyder att inga åtgärder krävs.

 

Höststädning påminnelse

Hej! Imorgon, 23 oktober kl. 17, kickar årets höststädning igång. Passa även på att slänga dina grovsopor i containern som finns utställd utanför porten. Efter...

 

Buller i området kommande helg

Trafikverket informerar om buller i området för kommande helg, läs mer här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Olskroken/Nyheter/2019/2019-09/installation-av-spont/

 

Information underhållsspolning

Hej! Snart är det dags för underhållsspolning i huset. Arbetet omfattar spolning av stammar och av avloppsledningar från badrum och kök. Detta innebär att...

 

Åtgärder tvättstuga

För kännedom – idag påbörjas åtgärder i källargången vid tvättstugan vilket bl.a. innebär kakelsättning. Arbetet förväntas pågå t.om. v. 26....