Renovering & underhåll

 

Underhåll och reparation av din bostad
– en guide till hur ansvarsfördelningen ser ut.

Ladda ner pdf – Underhåll och reparation

Behöver du ha en ritning över din lägenhet kontaktar du Stadsbyggnadskontoret

Innan du renoverar din lägenhet finns det vissa saker som du bör tänka på, och vissa fall behöver du ta kontakt med Styrelsen.

Formulär som används vid kontakt med styrelsen i underhålls/reperationsfrågor finns att ladda ner här:
Ladda ner PDF – Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet

Planering och godkännande
Ska du göra ett större ingrepp i din lägenhet, så som att riva en vägg eller flytta på vatten och avlopp, ska en ritning, ev. bygglov eller utlåtande av konstruktör med (organisations nr) lämnas in till Styrelsen för godkännande.

Vid badrumsrenovering ska uppgifter om den behöriga entreprenören som utför arbetet även lämnas in.

Vindsutbyggnad

För att underlätta för dig som vill bygga ut på vinden har vi gjort en lathund som hjälper dig på vägen. Till denna lathund medföljer en checklista för de viktigaste kontrollpunkterna under vindsprocessen samt en kopia på det avtal som måste upprättas mellan Brh och föreningen vid vindsuppbyggnad och som anger de olika parternas ansvar.

Lathund för vindsuppbyggnad

Innan arbetet sätter igång
När arbete utförs av utomstående entreprenörer ska styrelsen besiktiga trappuppgången före och efter renoveringen, för att kontrollera att skador inte tillkommit.

För vattenavstängning ta kontakt med Styrelsen i god tid. Då våra avstängningsventiler, inte alltid finns i trappuppgången som ska renoveras och vanligtvis sitter i en av våra medlemmars förråd, behöver en tid avtalas för öppning av förrådet.

När arbetet är färdigt
Ska kopior på alla kvalitetsdokument och, vid badrumsrenovering, monteringsanvisningar för tätskiktssystemet lämnas in till Styrelsen

Nyheter »

Planerat arbete under vecka 10

Företaget Canmera kommer under vecka 10 att utföra arbete med värmen i huset. De kommer framförallt att hålla till i källaren för att undersöka eventuella...

 

Påminnelse – Medlemsmätning

Styrelsen önskar påminna om den utvärdering från HSB som skickades ut i Februaru. Mailet har rubriken: Medlemsmätning i HSB Brf Omberg I i Göteborg. Vänligen...

 

Gör din röst hörd!

Under 2020 har HSB Göteborg utvecklat en ny tjänst för bostadsrättsföreningars styrelser. Tjänsten som kallas medlemsmätning, är ett sätt för styrelsen...

 

Lite nyheter från styrelsen

Nytt passer- och bokningssystem Under januari månad kommer arbetet att byta ut vårat gamla passersystem att påbörjas. Dagens system är väldigt gammalt och...

 

Städdag, fasadmålning med mera!

Höststädning Spara ner 18.00 den 29 september i kalendern, då blir det höststädning! Vi ses på gården klockan 18.00 och fixar tillsammans iordning gemensamma...