Årsmöte

 

Varje år runt maj månad hålls föreningens årsmöte. Här läggs grunden för föreningens framtid och du som medlem kan vara med att påverka beslut som gäller ditt boende. Stämman tar upp förslag, idéer, frågor om föreningen och fattar större beslut. Föreningens ekonomi gås igenom och nya styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer samt valberedning väljs.

Förslag och idéer lämnas in i form av en motion till styrelsen i god tid innan årsmötet. Informationslappar kommer upp på anslagstavlorna om detta. Inkomna motioner delas sedan ut till samtliga lägenheter, så att boende kan fundera och bestämma sig hur de skall rösta innan årsmötet. Kan man inte gå på detta möte, går det bra att lämna fullmakt till någon bekant eller lämna en påskriven lapp till styrelseledamot med avslag/tillstyrkan av viss motion.

 

Nyheter »

Planerat arbete under vecka 10

Företaget Canmera kommer under vecka 10 att utföra arbete med värmen i huset. De kommer framförallt att hålla till i källaren för att undersöka eventuella...

 

Påminnelse – Medlemsmätning

Styrelsen önskar påminna om den utvärdering från HSB som skickades ut i Februaru. Mailet har rubriken: Medlemsmätning i HSB Brf Omberg I i Göteborg. Vänligen...

 

Gör din röst hörd!

Under 2020 har HSB Göteborg utvecklat en ny tjänst för bostadsrättsföreningars styrelser. Tjänsten som kallas medlemsmätning, är ett sätt för styrelsen...

 

Lite nyheter från styrelsen

Nytt passer- och bokningssystem Under januari månad kommer arbetet att byta ut vårat gamla passersystem att påbörjas. Dagens system är väldigt gammalt och...

 

Städdag, fasadmålning med mera!

Höststädning Spara ner 18.00 den 29 september i kalendern, då blir det höststädning! Vi ses på gården klockan 18.00 och fixar tillsammans iordning gemensamma...