Lite nyheter från styrelsen

 

Nytt passer- och bokningssystem

Under januari månad kommer arbetet att byta ut vårat gamla passersystem att påbörjas. Dagens system är väldigt gammalt och vi står utan möjlighet att få det supporterat om något skulle gå snett, vilket gör att vi valt att byta ut detta så snart som möjligt.

Bolaget Locksafe kommer att inleda detta arbete och gå ut med information till alla genom informationslappar i våra brevlådor. Vänligen läs dessa noggrant och följ instruktionerna som anges. Det inleds med en insamling av telefonnummer.

Några av de åtgärder som kommer att göras är att installera dörrautomatik på våra tre gårdsentréer, byta ut bokningssystemet och tavlan för tvättstugan, genomföra ett byte av taggar samt förändring av support för taggar. Mer information följer således!

Målning av fasad

Så snart vädret tillåter kommer arbete att inledas för att måla om fasaden på Omberg 1, en leverantör är vald och planeringsarbete är i full gång.

Avgift för andrahandsuthyrning

Föreningen kommer att börja ta ut en månadsavgift för uthyrning i andra hand. Detta kommer att appliceras direkt för alla nya inkomna förfrågningar samt för redan befintliga uthyrningar från och med 1 april 2021. Det kommer att vara en administrativ avgift om 399:- som läggs till på avgiften, detta beslut baseras bland annat på:

  • Styrelsen vill premiera medlemmar som bor kvar
  • Vi har inte höjt avgiften på en tid
  • Täcka upp för administrativa kostnader kring överlåtelser för andrahandsuthyrning

Medlemsundersökning

Under Q1 2021 kommer det att genomföras en medlemsundersökning genom HSB där vi önskar att ni lägger några minuter till att besvara en enkät. Alla medlemmars input är oerhört värdefull i arbetet framåt och detta är en ny approach från oss för att fånga in feedback och input.

Ni får gärna logga in på HSB-portalen och uppdatera eran mailadress via Mina Sidor så snart som möjligt för att underlätta detta!

Ordning och reda

Vi har under 2020 försökt gå ut med information rörande renhållning i våra trapphus och vi vill påminna igen att inte förvara någonting i trapphusen då städning inte genomförs om det finns t.ex. dörrmattor i trappuppgången. Detta är också något som vi måste hålla fritt på grund av brandsäkerhetsskäl och hålla utrymningsvägar fria.

Styrelsen vill passa på att önska alla en god jul och gott nytt år! Ta hand om varandra och ha ett fantastiskt årsslut

Nyheter »

Planerat arbete under vecka 10

Företaget Canmera kommer under vecka 10 att utföra arbete med värmen i huset. De kommer framförallt att hålla till i källaren för att undersöka eventuella...

 

Påminnelse – Medlemsmätning

Styrelsen önskar påminna om den utvärdering från HSB som skickades ut i Februaru. Mailet har rubriken: Medlemsmätning i HSB Brf Omberg I i Göteborg. Vänligen...

 

Gör din röst hörd!

Under 2020 har HSB Göteborg utvecklat en ny tjänst för bostadsrättsföreningars styrelser. Tjänsten som kallas medlemsmätning, är ett sätt för styrelsen...

 

Lite nyheter från styrelsen

Nytt passer- och bokningssystem Under januari månad kommer arbetet att byta ut vårat gamla passersystem att påbörjas. Dagens system är väldigt gammalt och...

 

Städdag, fasadmålning med mera!

Höststädning Spara ner 18.00 den 29 september i kalendern, då blir det höststädning! Vi ses på gården klockan 18.00 och fixar tillsammans iordning gemensamma...