Städdag, fasadmålning med mera!

 

Höststädning

Spara ner 18.00 den 29 september i kalendern, då blir det höststädning! Vi ses på gården klockan 18.00 och fixar tillsammans iordning gemensamma utrymmen. Ni kan också passa på att slänga grovsopor i en container som ställs utanför porten.

Cyklar

Inför städdagen kommer det finnas klisterlappar som ska sättas synligt på styret på din cykel för att kunna ställa undan cyklar som inte används. På lappen skriver du ”H20” för att markera att det är Höst 2020. Lapparna hittar du på anslagstavlan i varje trappuppgång inom kort.

Fasadmålning

Under hösten planerar vi att fräscha upp fasaden. Den kommer att målas och vi hoppas att vi kan börja målningen inom ett par veckor. Mer information kommer angående detta.

Rökning

Vi har under de varma månaderna fått många klagomål angående rökning. Röken kommer in i trappuppgångar och fönster hos grannarna. Ställ dig gärna längre ifrån husen när du röker, tack!

Gemensamma utrymmen 2020-08-11

Vi ansvarar tillsammans om de gemensamma utrymmena i huset. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i tilldelade utrymmen, så som ditt förråd, och låter övriga utrymmen vara fria från saker! Har inte någon gjort anspråk på ett föremål i våra gemensamma utrymmen inom 6 månader (från och med 2020-08-11) så kommer det att kastas.

Detta är viktigt för allas trivsel och för att minska brandrisken. Vi inspekterar regelbundet utifrån ett brandriskperspektiv, sköts inte detta av oss alla kan det tyvärr innebära en merkostnad för vår förening och oss medlemmar. Detta vill vi så klart undvika. Tack!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf. Omberg 1

Nyheter »

Planerat arbete under vecka 10

Företaget Canmera kommer under vecka 10 att utföra arbete med värmen i huset. De kommer framförallt att hålla till i källaren för att undersöka eventuella...

 

Påminnelse – Medlemsmätning

Styrelsen önskar påminna om den utvärdering från HSB som skickades ut i Februaru. Mailet har rubriken: Medlemsmätning i HSB Brf Omberg I i Göteborg. Vänligen...

 

Gör din röst hörd!

Under 2020 har HSB Göteborg utvecklat en ny tjänst för bostadsrättsföreningars styrelser. Tjänsten som kallas medlemsmätning, är ett sätt för styrelsen...

 

Lite nyheter från styrelsen

Nytt passer- och bokningssystem Under januari månad kommer arbetet att byta ut vårat gamla passersystem att påbörjas. Dagens system är väldigt gammalt och...

 

Städdag, fasadmålning med mera!

Höststädning Spara ner 18.00 den 29 september i kalendern, då blir det höststädning! Vi ses på gården klockan 18.00 och fixar tillsammans iordning gemensamma...